เลือกช่องทางเติมคุกกี้
เลือกแพ็กเกจที่ต้องการเติม

 • 500 ฿/เดือน (month)  สิทธิ์รับชมย้อนหลังไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  Unlimited access to watch playback performance

  (ต่ออายุสมาชิกโดยอัตโนมัติ)
  (Auto renewal subscription)

 • 4800 ฿/ปี (year)  สิทธิ์รับชมย้อนหลังไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  Unlimited access to watch playback performance

  (ต่ออายุสมาชิกโดยอัตโนมัติ)
  (Auto renewal subscription)
หมายเหตุ
- หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิก คุณต้องยกเลิกรายการสมัครสมาชิกอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนครบกำหนดวันที่เรียกเก็บค่าบริการครั้งถัดไป
- สมาชิกสามารถรับชมเธียเตอร์ภายในระยะเวลาที่กำหนดในแพ็กเกจนับจากระยะเวลาที่ซื้อแพ็กเกจสำเร็จ
- สามารถรับชมเธียร์เตอร์ย้อนหลังได้ไม่จำกัดและคลิปเธียเตอร์ย้อนหลังจะมีอายุ 3 เดือน นับจากวันที่นำขึ้นให้รับชม หลังจากนั้นจะถูกนำออกจากระบบ
- แพ็กเกจซื้อแล้วไม่สามารถขอรับเงินคืนได้
- ท่านสามารถปิดระบบสมาชิกอัตโนมัติได้ตามขั้นตอนนี้ https://bit.ly/32uaixD
Note
- To cancel renewal of subscription, you need to unsubscribe the package at least 24 hrs before next billing cycle.
- Subscribers can watch theatre performance within the given timeline according to subscribed package.
- Subscribers have unlimited access to watch playback performance. However, each playback performance will be removed within 3 months after available date.
- Once purchased, we reserve the right not to refund under any circumstances.
- To cancel or manage the renewal of the subscriptions that are purchased through our website, please click here https://bit.ly/32uaixD